Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

PRAPER ŠIPEK, Simona. Ekonomika preusmeritve mešane kmetije iz konvencionalne v ekološko : magistrsko delo = The economics of conversion from conventional to organic mixed farming : Master thesis. Maribor: [S. Praper Šipek], 2013. XII, 139 f., [13] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=53445. [COBISS.SI-ID 3465516

KOREN, Kristjan. Finančna analiza nakupa kmetijske mehanizacije in opreme : magistrsko delo. Maribor: [K. Koren], 2013. IX, 53 f., [1] f. pril., tabele. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=42312. [COBISS.SI-ID 3609388

KOLARIĆ, Ines. Uporaba ekonomskega optimiranja v govedoreji : razvoj linearnega modela za sestavo krmnih obrokov : magistrsko delo = The use of economical optimization in cattle breeding : linear model development for the feed rations composition : master thesis. Maribor: [I. Kolarić], 2013. XIV, 145 f., [2] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=42392. [COBISS.SI-ID 3595820

POZDEREC, Silvo. Razvoj večkriterijskega modela za oceno načina pridelave zelenjave v zaščitenem prostoru : magistrsko delo = Development of multi-criteria model for the assessment of vegetable production in protected space. Maribor: [S. Pozderec], 2012. XI, 79 f., ilustr.http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=48030. [COBISS.SI-ID 3365164

VIDMAR, Marjan. Analiza stroškov načinov spravila koruzne silaže : magistrsko delo. Maribor: [M. Vidmar], 2013. XII, 44 f., [1] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=54338. [COBISS.SI-ID 3500076

PRIŠENK, Jernej. Razvoj večkriterijskega modela za ocenjevanje prehranskih izdelkov z gorsko-hribovskih območij : magistrsko delo. Maribor: [J. Prišenk], 2012. XII, 87 f., [1] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=28799. [COBISS.SI-ID 3306284]

SMODEK, Božo. Primerjava vinogradniških podjetij : magistrsko delo = A comparison of wine producing companies : master thesis. Maribor: [B. Smodek], 2012. [1] f. pril., VIII, 46 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=51388. [COBISS.SI-ID 3417388

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand