Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Evropski projekti: 

1. Zdrava rast: pd niše do večjega obsega z integriteto in zaupanjem (acronym: HEALTHGROWTH) - trajanje projekta 2012-2015

2. Mountain Agrofood products, Retailing and Consumers (acronym: Euro-MARC) 2006-2009

3. PathogenCombat - Control and prevention of emerging and future pathogens at cellular and molecular level troughout the food chain

4. Microbial Risk assessment and quality control of wastewater and activated sludge – a basis for foodborne illness prevention« v okviru Waterpool Competence Network Water Resources

5. Building trust for quality assurance in emerging markets for food chains (6. OP) 2006-2009

6. Eco-logica (HU/05/B/F/PP-170018, Leonardo da Vinci projekti)

Programske skupine: 

P1―0164 Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja

1.1.2009―31.12.2012

P4-0022 Konkurenčnost agro-živilstva

1.1.2014 - NAPREJ

P1―0164 Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja 1.1.2014 - NAPREJ

(vodja: Prof. dr. Dejan Škorjanc)

Projekti CRP, pri katerih je Katedra nosilec ali partner: 

 V7-1118

 Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji

1.10.2011-30.9.2013
V4―1059

Analiza stanja in možnosti javno zasebnih partnerstev pri trženju lokalnih prehrambenih izdelkov iz gorsko hribovskih območij

1.10.2010―30.9.2012
V4―1054 Razvoj sistema za analizo upravljanja strategij s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov, dreves odločanja in modela realnih opcij (akronim Toča II) 1.10.2010―30.9.2012
V4―1077 Vpliv vključevanja tanina v krmne obroke prašičev na njihove proizvodnje lastnosti, zdravje, klavno kakovost in kakovost mesa ter ekonomiko reje 1.10.2010―30.9.2012
V4―1019 Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva 1.10.2010―30.9.2012
V4―0533

Internacionalizacija slovenskega kmetijskega in živilskega sektorja in njegova konkurenčnost na mednarodnih trgih

1.1.2008―30.9.2011

V4―1608 Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje   

Ostali projekti:

- MTE- Synthesis of mid-term evaluations 2007-2013 (trajanje projekta 2011-2012)  Nosilec: Prof. dr. Andreja Borec

- Študija o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji (trajanje 2012-2013) - nosilec: Prof. dr. Črtomir Rozman

Domov (na prvo stran)

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand