Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

VINČEC, Jožef. Aplikacija metod matematičnega programiranja kot orodja za podporo odločanju pri povečevanju samooskrbe z zelenjavo : doktorska disertacija = Application of mathematic programming methods as a decision making tools when increasing vegetable self sufficiency : ph. d. thesis. Maribor: [J. Vinčec], 2019. XVI, 197, [84] f., tabele, graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73678. [COBISS.SI-ID 4615980]

KOLENKO, Matej. Opcijsko modeliranje in merjenje velikosti učinka za podporo odločanju v agroživilstvu : doktorska disertacija = Optional modelling and effect size measurement for decision support in agrifood production : ph. d. thesis. Maribor: [M. Kolenko], 2015. XI, 93, [22] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48227. [COBISS.SI-ID 3946796]

PRIŠENK, Jernej. Vplivi agro-živilske verige z dodano vrednostjo na socio-ekonomski položaj gorskih mlečnih kmetij : doktorska disertacija = The effects of value based agro-food chain on the socio-economic situation of dairy farms in mountain regions : ph. d. thesis. Maribor: [J. Prišenk], 2015. XI, 123 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48182. [COBISS.SI-ID 3946540

 

BRUMEC, Drago. Uporaba simulacijskega modela in večkriterijske odločitvene analize pri planiranju silvopastoralnih sistemov na degradiranih območjih : doktorska disertacija = Application of the simulation model and multi-criteria decision analysis in the planning of silvopasture systems for degraded areas : ph. d. thesis. Maribor: [D. Brumec], 2014. XII, 146 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=43311. [COBISS.SI-ID 3668780

PAVLOVIČ, Viljem. Zgodnje napovedi stopnje alfa-kislin v hmeljni rastlini (Humulus lupulus L.) z modeli strojnega učenja : Doktorska disertacija = Modelling of alpha-acid content early prediction by hops (Humulus lupulus L.) with machine learning models : Ph. D. Thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Št. 11). Maribor: [V. Pavlovič], 2011. XVII, 197 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=22037. [COBISS.SI-ID 3144492]

BOHAK, Zarja. Analiza stanja nasledstva in ocena nasledstvene perspektivnosti slovenskih družinskih kmetij : doktorska disertacija = Analysis of succession status and evaluation of succession prospects of Slovene family farms : ph. d. thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, št. 10). Maribor: [Z. Bohak], 2011. XIII, 187 f., ilustr., preglednice. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=20992. [COBISS.SI-ID 3117356]

VINDIŠ, Peter. Večparametrski model ocenjevanja energetskih rastlin za pridelavo v bioplin : doktorska disertacija = Multi-criteria model for evaluation of energy crops for biogas production : Ph. D. Thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, št. 6). Maribor: [P. Vindiš], 2010. XIII, 139 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3111212]

MAJKOVIČ, Darja. Slovenska zunanja trgovina s kmetijskimi in živilskimi proizvodi - analitičen pristop in modeliranje : doktorska disertacija = Slovene international trade with agricultural and food products - analytical approach and modeling : Ph. D. thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, št. 5). Maribor: [D. Majkovič], 2007. XI, 186 f., [10] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2527276]

PAŽEK, Karmen. Aplikacija simulacijskih modelov in večkriterijske odločitvene analize za podporo odločanju na kmetijah : doktorska disertacija = Application of simulation models and multi-criteria decision analysis for decision support on farms : thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, št. 3). Maribor: [K. Pažek], 2006. XV, 202 f., [14] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2374700]

REDNAK, Miroslav. Razvoj agrarnopolitičnih informacijskih sistemov v Sloveniji : doktorska disertacija = A development of agricultural policy information systems in Slovenia : Ph.D. thesis, (Doktorske disertacije Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, Št. 1). Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2003. XII, 191 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2032428]

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand