Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov

Pedagoško delo

Delo z majhnimi skupinami študentov tudi v prihodnje obogatiti z najnovejšimi dognanji iz področij znanosti o domačih živalih ob njihovem vključevanju v raziskovalno-razvojne-strokovne projekte. Študentu nuditi predavanja in vaje na način, da lahko pridobljeno znanje preizkusi v času opravljanja prakse. 

 

Mentorstvo pri doktorskih disertacijah

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC

JERETINA, Janez. Napoved laktacijskih krivulj z uporabo regresijskih modelov in ocena izgube mleka zaradi povečanega števila somatskih celic pri kravah : doktorska disertacija = Lactation curve standards prediction of cows using regression models and estimating milk loss due to high somatic cell count : ph. d. thesis. Maribor: [J. Jeretina], 2018. VI, 70 f., graf. prikazi, tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72807. [COBISS.SI-ID 5612136]

BILIĆ-ŠOBOT, Diana. Effects of supplementing the diet of entire males with sweet chestnut tannin on intestinal and liver histomorphological and immunohistochemical characteristics and boar taint compounds : ph. d. thesis = Vpliv dodanega kostanjevega tanina v obroku merjascev na histomorfološke in imunohistokemične lastnosti črevesja ter jeter in sestavin vonja po merjascu : doktorska disertacija. Maribor: [D. Bilić-Šobot], 2016. XI, 93 f.,, ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63080. [COBISS.SI-ID 4233260]

SKOK, Janko. Biologija sesnega obnašanja pri prašiču : ontogenija, mehanizmi in vzorci : doktorska disertacija = Biology of pig suckling behaviour : ontogeny, mechanisms and patterns : ph. d. thesis. Maribor: [J. Skok], 2015. V, 73 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47950. [COBISS.SI-ID 3926828]

 

red. prof. dr. ALEŠ GREGORC

SOKLIČ, Mateja. Spremembe v srednjem črevesu in goltnih žlezah po okužbi medonosne čebele (Apis mellifera carnica) s sporami Nosema spp. : doktorska disertacija = Changes to the ventriculus and hypopharyngeal glands of honeybee (Apis mellifera carnica) caused by Nosema spp. infection : ph. d. thesis. Maribor: [M. Soklič], 2016. VII, 96 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60792. [COBISS.SI-ID 4194348

 

 

 

Mentorstvo pri magisterskih delih

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC

 KOKOL, Jernej. Vpliv dodajanja tanina, hmelja in vitamina E v krmo na rastnost in klavno kakovost prašičev : magistrsko delo. Maribor: [J. Kokol], 2018. VII, 41, [2] f., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69604. [COBISS.SI-ID 4407852]

VIDMAR, Neža. Vpliv hidrolizirajočih taninov iz izvlečkov kostanja na črevesne epitelijske celice humanega in prašičjega izvora : magistrsko delo. Maribor: [N. Vidmar], 2017. X, 67, [3] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66089. [COBISS.SI-ID 4335404]

POGOREVC, Sonja. Finančna analiza investicije v novogradnjo hleva in klavno predelovalnega obrata v prašičereji : magistrska naloga. Maribor: [S. Pogorevc], 2015. X, 79, [3] f., [1] zganjena pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47430. [COBISS.SI-ID 3877420]

 

red. prof. dr. ALEŠ GREGORC

JURIŠIĆ, Snežana. Vpliv HMF-a na dolgoživost čebel v laboratorijskih pogojih : magistrsko delo. Maribor: [S. Jurišić], 2016. VIII, 36, [6] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63137. [COBISS.SI-ID 4217644]

KRAMBERGER, Doris. Vpliv spor nosema in pesticida thiamethoxam na dolgoživost čebel : magistrsko delo. Maribor: [D. Kramberger], 2015. VII, 42, [7] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48158. [COBISS.SI-ID 3939884]

 

izr. prof. dr. MAJA PREVOLNIK POVŠE

FLERE, Damjana. Spremljanje stanja in predlog ukrepov za zmanjšanje pogostosti mastitisov pri molznicah v slovenskih čredah : magistrsko delo. Maribor: [D. Flere], 2016. VII, 54, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59696. [COBISS.SI-ID 4157740]

ŠTEFANIČ, Matej. Poskus napovedovanja barve in teksture pršuta z bližnjo infrardečo spektroskopijo : magistrsko delo. Maribor: [M. Štefanič], 2015. VI, 44, [2] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/Dokument.php?id=82702. [COBISS.SI-ID 4034860]

GOLOGRANC, Simona. Primerjalna analiza kakovosti mleka na izbranih kmetijah koroške regije z različnimi možnostmi za kmetovanje : magistrsko delo. Maribor: [S. Gologranc], 2015. VIII, 32, [6] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=53903. [COBISS.SI-ID 3968812]

 

doc. dr. JANKO SKOK

MESAREC, Nikolina. Zmanjševanje poodstavitvene agresije in stresa na osnovi imprintinga pujskov v obdobju laktacije : magistrsko delo. Maribor: [N. Mesarec], 2017. V, 17, [3] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68092. [COBISS.SI-ID 4351020

 

Mentorstvo pri diplomskih delih

red. prof. dr. DEJAN ŠKORJANC

FIJAVŽ, Uroš. Fenotipske lastnosti potomcev križanja štajerske in pritlikave vijandotske kokoši v zgodnjem stadiju razvoja : diplomsko delo. Maribor: [U. Fijavž], 2015. VI, 29 f., [1] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54773. [COBISS.SI-ID 4000044]

 

izr. prof. dr. MAJA PREVOLNIK POVŠE

MEDVED, Nataša. Analiza klavne kakovosti bikov iz gospodarskega križanja : diplomsko delo. Maribor: [N. Medved], 2019. VI, 24, [2] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73206. [COBISS.SI-ID 4557612]

ZVER, Helena. Vpliv vključevanja krmnih dodatkov z antioksidativnim potencialom na barvo mesnih izdelkov : diplomsko delo. Maribor: [H. Zver], 2019. VI, 27, [3] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73030. [COBISS.SI-ID 4545580]

HRIBERŠEK, Žana. Kakovost mesa bikov lisaste pasme v povezavi z zorenjem : diplomsko delo. Maribor: [Ž. Hriberšek], 2018. VII, [33], [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72808. [COBISS.SI-ID 4498476]

ROBIČ, Ana. Rezultati pitanja prašičev v kmečkih rejah : diplomsko delo. Maribor: [A. Robič], 2017. VII, 27, [6] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67793. [COBISS.SI-ID 4348972]

DOBAJ, Martina. Vpliv vključevanja krmnih dodatkov z antioksidativnim potencialom na lastnosti kakovosti pršuta : diplomsko delo. Maribor: [M. Dobaj], 2017. VI, 29, [3] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65136. [COBISS.SI-ID 4300588]

KONČAR, Janja. Ocenjevanje dobrega počutja krav molznic s pomočjo protokola Welfare Quality : diplomsko delo. Maribor: [J. Končar], 2016. VII, 38, [1] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64553. [COBISS.SI-ID 4242476]

HORVAT, Katarina. Rezultati pitanja prašičev v kmečkih rejah - mešana živinorejska kmetija. Maribor: [K. Horvat], 2016. VI, 39 f., [4] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62214. [COBISS.SI-ID 4212012]

JURKOVIČ, Valerija. Rezultati pitanja prašičev v kmečkih rejah - specializirana prašičerejska kmetija : diplomsko delo. Maribor: [V. Jurkovič], 2016. VI, 36, [4] f., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61590. [COBISS.SI-ID 4212268]

ŠTALEKAR, Alenka. Napovedovanje kemične sestave krme z NIR spektroskopijo : diplomsko delo. Maribor: [A. Štalekar], 2015. VI, 29, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55187. [COBISS.SI-ID 4017196]

 

doc. dr. JANKO SKOK

SKITEK, Ana. Sestava mleka pri svinji v povezavi s telesno maso in sesnim obnašanjem pujskov : diplomsko delo. Maribor: [A. Skitek], 2018. VII, 25 f., [3] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71769. [COBISS.SI-ID 4475180]

MESARIČ, Alja. Sesno obnašanje pujskov v individualnih in skupinskih prasitvenih boksih : diplomsko delo. Maribor: [A. Mesarič], 2017. VII, 29 f., [3] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68397. [COBISS.SI-ID 4364588

 

   


FAKULTETA
ŠTUDIJ
ZA ŠTUDENTE
MEDNARODNO SODEL.
ZA ZAPOSLENE

Website Security Test

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand