Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Eip logotip

Logotip EIP 2019

Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam


 Eip slika

Cilji projekta Evropskega inovativnega partnerstva:
• zagotoviti več visokokakovostne krme na zalogo, ki je v moderni živinoreji ena od osnovnih postavk prilagajanja podnebnim spremembam,
• posodobiti pridelavo proti suši odporne lucerne,
• vpeljati v prakso pridelavo in konzerviranje visoko kakovostno beljakovinsko krmo v obliki mešanic trav in metuljnic z visokim deležem metuljnic,
• bolje izkoristiti potencial pridelave voluminozne krme s temi mešanicami v obliki prezimnih krmnih dosevkov s številnimi okolijskimi prednostmi take pridelave, ki v osnovi tudi ne zmanjšuje proizvodnega potencial njivskih površin za pridelavo hrane, oziroma, ga zaradi pozitivnih vplivov na rodovitnost tal celo povečuje,
• povečati obseg pridelave lucerne zaradi stabilnosti pridelave in boljšega konzerviranja njenih mešanic,
• preko vpeljevanja več metuljnic zmanjšati potrebo po mineralnih N gnojilih v njivskem kolobarju,
• učinkoviti širiti v raziskovalnih projektih že pridobljena znanja v prakso,
• učinkovito povezati raziskovalne institucije, kmetijsko svetovalno službo in neposredno prakso.

Partnerji projekta:
• Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (raziskovalna organizacija) – vodilni partner,
• Kmetijski Inštitut Slovenije (raziskovalna organizacija),
• KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (svetovalna organizacija),
• Kmetija Kocuvan,
• Kmetija Kopač,
• Kmetija Lašič,
• Kmetija Lep,
• Kmetija Žnideršič
• JGZ Rinka (kmetijsko gospodarstvo).

Projektno obdobje:
• 2019 – 2021 (3 leta).

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand