Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Univerza v Mariboru) je prejemnik sredstev programa razvoja podeželja (PRP) v obdobju 2014 - 2020.

 

Zajeta slika

 Evropska komisija

Aktualne povezave:

- Evropska komisija (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

- PRP 2014–2020 (Program razvoja podeželja) 

 

Ostale povezave:

Razvoj podeželja in podpora EU

Evropska komisija

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) AGRI projekti:

Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme

- ?Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja?

Pametno kmetijstvo – senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence

- Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin

- Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali

- Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti

Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih

- ?Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk?

Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba

 

Ciljni raziskovalni projekt (CRP)

Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelava tal v trajnostno poljedelstvo (CRP V4-1815)

Soja (V4-1407)

- Zagotovimo.si hrano za jutri (V4-1409)

Tehnologija pridelave hrušk in češenj (V4-1409)

»EKO-GASTRO«: Ekološka hrana v gastronomiji - stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil (V4-1514)

Vpliv hranjenja ličink hibridov sviloprejke (Bombyx mori L.) z listi starih lokalnih madžarskih in slovenskih genotipov murv (Morus alba L.) na razvoj in zdravstveni status ličink (N1-0041)

- Monumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju Donave (DTP1-1-248-2.2)

Paleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega sveta 

 

Po kreativni poti do praktičnega znanja

- Razvoj avtonomnega poljedelskega robota

 

Ostalo:

- Skupni projekti UM - Vključevanje gostujočih in tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru

- Možnosti pridelave sladkorne pese v Sloveniji- 

- TOPPS


FAKULTETA
ŠTUDIJ
ZA ŠTUDENTE
MEDNARODNO SODEL.
ZA ZAPOSLENE

Website Security Test

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand