Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Obveščamo vas da so objavljena prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok za študijsko leto 2015/2016 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije.
Drugi prijavni rok traja od 21. do 28. avgusta 2015.
E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/

Prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok za študijsko leto 2015/2016 na FKBV

Redni Izredni Skupaj
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
Agrikultura in okolje – UN 19 0 19
Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine – VS 19 0 19
Biosistemsko inženirstvo – VS 33 0 33
Ekološko kmetijstvo – VS 17 0 17
Management v agroživilstvu in razvoj podeželja – VS 37 0 37
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo – VS 26 0 26
Živinoreja – VS 17 0 17

VPIS NA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ:
PRIJAVA ZA VPIS V PRVI LETNIK ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV PRVE STOPNJE Univerze v Mariboru

Informacije o prijavi, vpisu, razpisanih študijskih programih in vpisnih pogojih je mogoče najti v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/2016, ki je objavljen na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb univerz in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

PDF Brošura: Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju
(vir: Visokošolska prijavno- informacijska služba Univerze v Mariboru)

ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANE EVROPSKE UNIJE:
Prvi prijavni rok poteka od 5. februarja do 5. marca 2015.
Drugi prijavni rok poteka od 21. do 28. avgusta 2015.
Tretji prijavni rok poteka od 1. do 5. oktobra 2015.

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI IZ DRŽAV NEČLANIC EU:
Prvi prijavni rok poteka od 5. februarja do 1. junija 2015 (rok za priloge k prijavi: 3. avgust 2015)
Drugi prijavni rok poteka od 1.oktobra do 5. oktobra 2015 (rok za priloge k prijavi je do zaključka prijavnega roka)

Vse študente Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM
in ostale uporabnike
obveščamo, da bo v Referatu za študentske zadeve
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM

V PETEK, DNE 7. 8. 2015
SKRAJŠAN ČAS URADNIH UR

in sicer:
od 9.00 do 10.30 URE

Sprememba časa uradnih ur bo zaradi vpisov študentov v 1. letnik študijskega programa
Management in razvoj podeželja v Rakičanu

Za vaše razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Obveščamo vas, da je od ponedeljka, 24.8.2015, omogočena možnost izvedbe e-vpisa v spletni aplikaciji AIPS za študente z opravljenimi pogoji za nadaljni vpis.

- Navodila za oddajo dokumentacije za NADALJNI VPIS v 2015-2016
- Navodila za izpolnjevanje vpisnega lista v elektronski obliki

-
Navodila za oddajo PROŠENJ z opravičljivimi razlogi na Komisijo za študijske zadeve (vsako ponavljanje, napredovanje brez pogojev za napredovanje in podaljšanje absolventskega staža)
   + obrazec: Prošnja za Komisijo za študijske zadeve FKBV 2015-16

Izvedbeni predmetniki štud. prog. v 2015/2016:
(izvedbeni predmetniki so dostopni tudi v katalogu bolonjskih predmetov preko spl. aplikacije AIPS, kjer izb. leto 2015)
VS štud. prog. 1. st. AGRONOMIJA – OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE (1.,2.,3.letnik)
VS štud. prog. 1. st. BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO (1.,2.,3.letnik)
VS štud. prog. 1. st. EKOLOŠKO KMETIJSTVO (1.,2.,3.letnik)
VS štud. prog. 1. st. MANAGEMENT V AGROŽIVILSTVU IN RAZVOJ PODEŽELJA (1.,2.,3.letnik)
VS štud. prog. 1. st. VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO (1.,2.,3.letnik)
VS štud. prog. 1. st. ŽIVINOREJA (1.,2.,3.letnik)

UN štud. prog. 1. st. AGRIKULTURA IN OKOLJE (1.,2.letnik)
UN štud. prog. 1. st. KMETIJSTVO (3.letnik  - rastl in živ. usmeritev)

MAG štud. prog. 2. st. AGRARNA EKONOMIKA (1.,2.letnik)
MAG štud. prog. 2. st. KMETIJSTVO (1.,2.letnik)
MAG štud. prog. 2. st. VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI (1.,2.letnik)

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand