Spoštovani,

najden je bil telefon, ki se ga lahko prevzamete v referatu za štud. zadeve.