Rezultati Komisije za štud. zadeve FKBV 16.9.2019 - sklepi o nadaljnem vpisu