Ureditev statusa študenta s posebnimi potrebami
Komisija za študijske zadeve na podlagi prošnje študenta odloča o podelitvi posebnega statusa. Prošnjo oddate na posebnem formularju, ki je sestavni del Pravilnika o študentih s posebnim statusom na UM najdete na tej povezavi: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Pravilnik%20o%20%C5%A1tudentih%20s%20posebnim%20statusom.pdf