V skladu s 7. členom Meril za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov vas pozivamo, da dopolnite oddane prošnje za Komisijo za študijske zadeve, v kolikor niste priložili potrdila o plačilu ali dokazil za opravičljive razloge na katere se sklicujete.
Prošnje morate dopolniti najkasneje do srede, 14. 9. 2016 do 12. ure!

Če se v tem roku pomanjkljivosti ne odpravijo, bo prošnja zavržena kot nepopolna.