Redni zagovori diplomskih in magistrskih del na FKBV v mesecu avgustu bodo potekali:

Zagovori diplomskih nalog:

Zagovora znanstvenih magisterijev:
Magistrski nalogi sta do zagovora na vpogled v referatu FKBV