Obveščamo vas, da so prispele dodatne študentske izkaznice za študente vpisane v 1. letnik podiplomskega študija in študente dodiplomskega študija, ki ste se vpisali v 2. in 3. prijavnem roku.

Za prevzem potrebujete kartonček, ki ste ga prejeli od vpisu.
Prevzamete jih v referatu v času uradnih ur.
(ponedeljek - petek od 9. do 12. ure + dodatno v torek od 13. do 15.ure)