Opozarjamo vas, da se izteka čas za oddajo Prošenj za Komisijo za študijske zadeve.
V primeru, da ne izpolnjujete pogojev za vpis v višji letnik ter želite oddati prošnjo morajo le-te biti oddane najkasneje do srede 9. septembra 2015 na predpisanem formularju, skladno z Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s Statutom UM.

Na Komisiji za študijske zadeve Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede bodo obravnavane samo popolne in pravočasno prispele prošnje!

Prošnje morajo biti oddane skladno z objavljenimi Navodili za oddajo PROŠENJ z opravičljivimi razlogi na Komisijo za študijske zadeve (vsako ponavljanje, napredovanje brez pogojev za napredovanje in podaljšanje absolventskega staža) na obrazcu: Prošnja za Komisijo za študijske zadeve FKBV 2015-16

Posebej vas opozarjamo, da mora biti prošnja oddana za vsako želeno ponavljanje, ne glede na dosežene točke!
Razlika:

- z izpolnjevanjem pogojev za ponavljanje potrebujete obrazložitev prošnje za ponavljanje,
- brez izpolnjevanja pogojev za ponavljanje potrebujete priložena dokazila o opravičljivih razlogih