Objava zagovora doktorske disertacije: Uroš Škrubej