Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 10. 12. 2019 ob 11:15 v predavalnici 2 - Natalija Ferk.

Magistrska naloga je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.