Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo:
- 28. 10. 2019 ob 11:00 v predavalnici 4 - Anej Gliha.

Študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika:
- 28. 10. 2019 ob 11:15 v predavalnici Milana Erjavca - Tine Sušek.

Magistrski nalogi sta do zagovora na vpogled v referatu fakultete.