Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 25. 10. 2019 ob 11:30 v predavalnici 4 - Petra Trofenik.
- 25. 10. 2019 ob 12:30 v predavalnici 4 - Sara Tajnikar.

Magistrski nalogi sta do zagovora na vpogled v referatu fakultete.