Razpis zagovorov magistrskih del:

Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 31. 5. 2019 ob 8.00 v predavalnici 5 - Timotej Bedjanič,
- 31. 5. 2019 ob 15.00 v predavalnici 5 - Tamara Žunko.
Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo:
- 31. 5. 2019 ob 8.45 v predavalnici 5 - Patricija Frešer.

Magistrsko delo je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.