Študijski program 1. stopnje Živinoreja:
- 4. 2. 2020 ob 8.00 v predavalnici 3 - Leon Harih.