REZULTATI KOLOKVIJA KEMIČNI IN OKOLJSKI FAKTORJI TVEGANJA, dne 28.1.2020, izr. prof. dr. Janja Kristl