Podrobne podatke o zaposlenih dobite začasno na naslovu >
http://www.um.si/univerza/imenik-zaposlenih/Strani/imenik.aspx

ZAPOSLENI NA FAKULTETI ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
     
Zap. štev. Ime in priimek Služba,katedra 
1 dr. Bavec Franc, red. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
2 dr. Bavec Martina, red. prof.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
3 dr. Berk Peter, viš. pred. Katedra za biosistemsko inženirstvo
4 dr. Borec Andreja, red. prof. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
5 mag. Brus Maksimiljan, viš. pred.  Katedra za rejo in prehrano živali 
6 dr. Bukovac Vesna, doc.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
7 Črešnik Jožica Knjižnica
8 Ferčal Rosvita Služba za splošne zadeve
9 Grbič Marinko Katedra za biosistemsko inženirstvo
10 dr. Gregorc Aleš, red. prof. Katedra za živinorejo 
11 dr. Grobelnik Mlakar Silva, doc.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
12 dr. Gselman Anastazija, doc.  Katedra za travništvo in pridelovanje krme
13 Imenšek Nataša, mag. Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
14 dr. Ivančič Anton, red. prof.  Katedra za genetiko
15 Ivanuš Anja, mag. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Katedra za genetiko
16 mag. Jakop Manfred, viš. pred. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
17 dr. Janžekovič Marjan, doc. Katedra za rejo in prehrano živali 
18 Kac Tatjana Služba za računovodstvo
19 dr. Kelc Damijan, asist. Katedra za biosistemsko inženirstvo
20 Klemenčič Alojz Tajništvo 
21 dr. Kramberger Branko, red. prof.  Katedra za travništvo in pridelovanje krme
22 dr. Kraner Šumenjak Tadeja, doc.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
23 dr. Kristl Janja, izr. prof.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
24 dr. Lakota Miran, izr. prof.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
25 dr. Langerholc Tomaž, izr. prof.  Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
26 dr. Lešnik Mario, red. prof. Katedra za fitomedicino
27 Lisec Urška, mag. Služba za splošne zadeve
28 Lončarič Repa Jožica Referat za študentske zadeve
29 dr. Mergeduš Andrej, asist. Katedra za rejo in prehrano živali 
30 dr. Muršec Mateja, doc.  Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
31 Muzek Janko, spec.  Pedagoške, znanstvenoraziskovalne in umetniške enote
32 Ornik Lidija Služba za računovodstvo
33 dr. Paušič Andrej, viš. pred. Katedra za fitomedicino
34 dr. Pavić Lazar Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
35 dr. Pavlovič Martin, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
36 dr. Pažek Karmen, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
37 Petrovič Marinka Služba za računovodstvo
38 Podvršnik Miran, mag., viš. pred. Katedra za travništvo in pridelovanje krme
39 dr. Prevolnik Povše Maja, izr.prof.  Katedra za živinorejo
40 mag. Primec Maša, asist. Katedra za mikrobiologijo, molekularno biologijo, biokemijo in biotehnologijo
41 dr. Prišenk Jernej, doc. Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
42 dr. Pulko Borut, viš. pred.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
43 dr. Rakun Jurij, doc.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
44 Rauter Klavdija Vodstvo tajništva
45 dr. Robačer Martina, viš. pred.  Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
46 dr. Rozman Črtomir, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
47 mag. Sagadin Matjaž Tajništvo fakultete
48 dr. Sem Vilma, asist.  Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
49 Sirk Marjan, mag. Katedra za fitomedicino
50 dr. Skok Janko, doc. Katedra za živinorejo
51 dr. Stajnko Denis, red. prof.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
52 Šajher Klavdija  Referat za študentske zadeve
53 Šelih Mateja,mag., asist. Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
54 dr. Šiško Metka, izr. prof.  Katedra za genetiko
55 dr. Škorjanc Dejan, red. prof.  Katedra za živinorejo
56 mag. Škorjanc Ksenija Knjižnica
57 mag. Špec Natalija Vodstvo tajništva
58 Štefok Danica Katedra za kemijo, agrokemijo in pedologijo
59 Štesl Daša Katedra za matematične metode, informatiko in statistiko v kmetijstvu
60 dr. Šušek Andrej, izr. prof. Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline
61 Težak Katja, lekt. Katedra za tuje jezike
62 dr.Todorovič Biljana Katedra za živinorejo 
63 dr. Tojnko Stanislav, red. prof.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
64 dr. Turk Jernej, red. prof.  Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
65 dr. Unuk Tatjana, red. prof.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
66 dr. Urbanek Krajnc Andreja, izr. prof.  Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin
67 mag. Valdhuber Janez, viš. pred.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
68 dr. Vindiš Peter, doc.  Katedra za biosistemsko inženirstvo
69 mag. Vogrin Andrej, viš. pred.  Katedra za sadjarstvo in predelavo sadja
70 dr. Vršič Stanko, red. prof.  Katedra za vinogradništvo in vinarstvo
71 Vukmanič Tjaša, mag., asist. Služba za splošne zadeve
     
Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
72 Bardetska Oksana Center za sadjarstvo in predelavo sadja
73 Brunec Marjan Center za sadjarstvo in predelavo sadja
74 Brunec Metod Center za sadjarstvo in predelavo sadja
75 Čas Janko  Center za sadjarstvo in predelavo sadja
76 Dvoršak Niko  Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
77 Furjan Marjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
78 Gap Rok  Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
79 Horvat Jasmina  Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
80 Ignatijev Iztok  Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
81 Ivetić Rino Center za sadjarstvo in predelavo sadja
82 mag. Janžekovič Ignac Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
83 Jeza Urška  Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
84 Jordan Nataša Univerzitetni kmetijski center FKBV
85 Jus Andreja Univerzitetni kmetijski center FKBV
86 Koren Maja Center za poljedelstvo in vrtnarstvo 
87 Korošec Milena Center za sadjarstvo in predelavo sadja
88 Košti Tjaša Univerzitetni kmetijski center FKBV
89 Kovačec Peter Center za živinorejo
90 Krajnc Jožica Center za živinorejo
91 Kramer Peter Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
92 Lerš Matjaž Center za sadjarstvo in predelavo sadja
93 Lešnik Marjeta Univerzitetni kmetijski center FKBV
94 Markuš Davorin Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
95 Mušič Irena Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
96 Ornik Jelica Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
97 Petrič Alenka Center za sadjarstvo in predelavo sadja
98 Pivec Janez Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
99 Pivec Metka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
100 Pregl Renata Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
101 Radovič Moharem Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
102 Rojs Drago Center za sadjarstvo in predelavo sadja
103 Rožič Boštjan Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
104 Sajko Robert Center za sadjarstvo in predelavo sadja
105 Simonič Jožica Center za sadjarstvo in predelavo sadja
106 Stramšak Tamara Center za sadjarstvo in predelavo sadja
107 Stoicev Jovanka  Center za sadjarstvo in predelavo sadja
108 Škorjanec Peter Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
109 Štern Helena Univerzitetni kmetijski center FKBV
110 Tomašek Marija  Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
111 Veber Branka Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
112 Žnidarič Boris Univerzitetni kmetijski center FKBV