Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Komisija za založniško in knjižnično dejavnost

Komisija za založniško in knjižnično dejavnost obravnava zadeve s področja knjižnične dejavnosti, še posebej nakupa knjižničnega gradiva in založniške politike fakultete. Senatu fakultete daje predloge za izdajo monografij in drugih učnih gradiv in zadev, ki so posebej določene v Pravilniku o založniški dejavnosti Fakultete in Statutu univerze.

Komisija za založniško in knjižnično dejavnost fakultete ima štiri člane. Imenuje jih Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Mandatna doba članov komisije traja štiri leta. Člani komisije so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Člani:

· izr. prof. dr. Maja PREVOLNIK POVŠE, predsednica

· doc. dr. Tadeja KRANER ŠUMENJAK

· izr. prof. dr. Janja KRISTL

· mag. Ksenija ŠKORJANC

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand