Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

Naziv:

Univerza v Mariboru

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Osnovni podatki:

Naslov:    Pivola 10, 2311 Hoče

Telefon:    00386 2 320 90 00

Faks:         00386 2 616 11 58 

Odgovorna oseba:

dekan red. prof. dr. Branko Kramberger

Datum ustanovitve:

1960 – Višja agronomska šola

1992 – Visoka kmetijska šola

1995 – Fakulteta za kmetijstvo Univerze v Mariboru

2008 – preimenovanje v Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 

             vede Univerze v Mariboru

Št. zaposlenih:

113

Spletni naslov:

http://www.fkbv.um.si/

Prodekani:

 • Prodekanica za izobraževalno dejavnost

red. prof. dr. Karmen Pažek

 • Prodekan za raziskovalno dejavnost

izr. prof. dr. Tomaž Langerholc

 • v. d. prodekanice za mednarodno dejavnost

doc. dr. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 • Prodekanica za študentska vprašanje

Nina Tojnko

Katedre:

Na FKBV deluje 15 kateder (po abecednem redu):

Centri:

 • Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
 • Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo
 • Center za sadjarstvo in predelavo sadja
 • Center za poljedelstvo in vrtnarstvo
 • Center za živinorejo
 • Center za kmetijsko tehniko in fitomedicino
 • Center za travništvo in pridelovanje krme
 • Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom
 • Center za vseživljenjsko izobraževanje in poklicno uspešnost

Inštituti in laboratoriji:

 • Inštitut za ekološko kmetovanje 
 • Inštitut za ekonomiko in tehnologije športne konjereje
 • Laboratorij za škodljive rastline

Študijski programi:

FKBV izvaja na I. stopnji en univerzitetni in šest visokošolskih strokovnih študijskih programov:

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM: 

 • Agrikultura in okolje 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI: 

 • Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine 
 • Biosistemsko inženirstvo 
 • Ekološko kmetijstvo 15/2016)
 • Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo 
 • Živinoreja
 • Agrarna ekonomika in razvoj podeželja

FKBV izvaja na II. stopnji tri študijske programe:

 • Kmetijstvo z izbirnimi moduli e15/2016)
 • Agrarna ekonomika /2016)
 • Varnost hrane v prehrambeni verigi

Na III. stopnji se izvajata dva doktorska študijska programa:

 • Agrarna ekonomika 
 • Kmetijstvo

Organi fakultete:

 • Akademski zbor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
 • Senat  Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
 • Poslovodni odbor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
 • Študentski svet Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Komisije Senata FKBV

·       Komisija za študijske zadeve

·       Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost

·       Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje

·       Komisija za ocenjevanje kakovosti

·       Komisija za nagrade in priznanja

·       Komisija za založniško in knjižnično dejavnost

·       Komisija za promocijo

Raziskovalne skupine:

 1. Raziskovalna skupina za živalsko produkcijo in predelavo   

              Vodja: red. prof. dr. Dejan Škorjanc

 1. Raziskovalna skupina za rastlinsko produkcijo in predelavo         

Vodja: red. prof. dr. Jernej Turk

 1. Raziskovalna skupina za biologijo - rastlinsko fiziologijo   

Vodja: doc. dr. Janja Kristl

Raziskovalni projekti:

 

ARRS programi in projekti

Šifra

Vrsta

Ime programa/projekta

Obdobje

V4-1601

CRP

Ocena stanja odpornosti škodljivih 
organizmov na fitofarmacevtska sredstva v Sloveniji

01.10.2016-30.09.2019

V4-1610

CRP

Tehnološke rešitve za pridelavo 
kakovostnega sena

01.10.2016-30.09.2019

V4-1612

CRP

Tehnologije za konkurenčnejšo pridelavo jabolk

01.10.2016-30.09.2019

V4-1628

CRP

Spremljanje zalog ogljika v kmetijskih in gozdarskih rabah tal za poročanja o nacionalni bilanci ogljika

01.10.2016-30.09.2019

V4-1815

CRP

Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelave tal v trajnostno poljedelstvo

01.11.2018-31.10.2021

V4-1801

CRP

Preučitev in predlog izbora najprimernejših nekemičnih metod zatiranja plevela kot nadomestilo za uporabo glifosata in drugih herbicidov za slovenske razmere

01.11.2018-30.04.2021

V4-1813

CRP

Vzpostavitev sistema vzorčnih kmetij za namen stalnega spremljanja kazalcev trajnostnega kmetijstva

01.11.2018-31.10.2021

V4-1817

CRP

Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji

01.11.2018-31.10.2020

V4-1608

CRP

Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje

01.10.2016-30.09.2019

P1-0164 

RPROG

Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja

01.01.2019 - 31.12.2024

P4-0022

RPROG

Ekonomika agroživilstva in naravnih virov

01.01.2018 - 31.12.2023

I0-0029

Infrastrukturni program

Infrastrukturna dejavnost Univerze v Mariboru

01.01.2015 - 31.12.2020

       
       
       

Mednarodni raziskovalni in razvojni projekti

Program 

Naziv projekta

Obdobje

 

Interreg SI-AT 2014-2020

Paleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega sveta

1.10.2016 - 30.09.2019

 

Interreg Danube Programme 2014- 2020

Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin

1.01.2017 - 30.06.2019

 

Cost

Cost Action CA15134: Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens (GroupHouseNet)

2.03.2016 - 01.03.2020

 

10YFP Sustainable Food Systems Programme

OFSP: Organic food systems as models and living laboratories for transformation processes towards sustainable food systems

21.07.2017 - 21.02.2021

 

Regione Veneto with DGR 2175/2016 - Bando P.S.R. 2014-2020 regione Veneto - Measure 16.1.1

Rovitis 4.0

1.01.2018 - 31.12.2019

 

Central Europe 2014-2020

TransF@rm: Transnational collaborative system to bring precision farming innovative application closer to the market Ɛt address regional specializations

1.01.2019 - 31.12.2021

 

EIP AGRI - pilotni

Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin

1.01.2019 - 31.12.21

 

EIP AGRI - pilotni

Pametno kmetijstvo - senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence

1.01.2019 - 31.12.2021

 

 EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije)

 Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba

1.01.2019 - 31.12.2021

 

 EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije)

Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam

1.01.2019 - 31.12.2019

 

Bilateralni sporazum

Uporaba metod umetne inteligence na manjšem poljskem robotu

1.1.2019-31.12.2020

 

Poziv Mreže za podeželje za leto 2019

Usposabljanje čebelarjev v funkciji razvoja podeželja in širjenja izsledko

1.01.2019 - 31.12.2019

 

ERASMUS +

Vitalising ICT relevance in agricultural learning (VIRAL) 

1.10.2019-1.10.2021

 

EIP

Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja (OVEKO) 

15.11.2019-15.11.2022

 

EIP

Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih 

22.11.2019-22.11.2022

 

EIP

Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk 

22.11.2019-22.11.2022

 

EIP

Primernost uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali v kmetijski proizvodnji 

1.1.2020-31.12.2022

 

EIP

Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti 

23.11.2019-22.11.2022

 

EIP

Inovacijska partnerstva za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano (EIP-EKOPAKT) 

22.11.2019-22.11.2022

 

OIS-AIR

Smart canopy monitoring system for reduction of plant protection agent use 

15.11.2019-15.5.2020

 
       

DRUGI PROJEKTI

 

Program 

Naziv projekta

Obdobje

 

ŠIPK

Avtonomna zaznava in selektivno tretiranje plevela 

1.2.2019-31.6.2019

 

ŠIPK

Inovativni promocijski načrt pri trženju pridelkov Univerzitetnega kmetijskega centra

1.4.2019-31.7.2019

 

PKP

Vrednota hrane kot model trajnostnega razvoja

1.5.-31.8.2019

 

PKP

E-mobilnost na področju kmetijske mehanizacije s poudarkom na manjšem kmetijskem robotu

1.3.-31.7.2019

 

PKP

Možnosti pridelave sladkorne pese v Sloveniji

1.4.-31.8.2019

 

PKP

Razvoj avtonomnega kmetijskega robota

1.4.-31.8.2019

 
         

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand