Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Komisija za študijske zadeve obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge Senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v Statutu univerze, pa lahko tudi samostojno odloča.

 

Komisija za študijske zadeve ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za študijske zadeve in štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisije traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisije so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Sestava Komisije za študijske zadeve:

  • red. prof. dr. Karmen Pažek, prodekanica za izobraževalno dejavnost
  • doc. dr. Marjan Janžekovič
  • red. prof. dr. Tatjana Unuk
  • doc. dr. Silva Grobelnik Mlakar
  • izr. prof. dr. Miran Lakota
  • Karin Glazer, članica študentka (do 31. 1. 2021)
  • Tjaša Pangerl, članica študentka (do 31. 1. 2021)

Člani Komisije za študijske zadeve iz vrst visokošolskih učiteljev so imenovani za obdobje 4 let, in sicer od 5. 9. 2019 do 4. 9. 2023.


 

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand