Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Komisija za mednarodno sodelovanje obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v statutu univerze, pa lahko tudi samostojno odloča.

Komisija za mednarodno sodelovanje ima sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za mednarodno dejavnost in štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisije traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisije so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Sestava Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje

  • /, predsednica – prodekanica
  • red. prof. dr. Martina Bavec, članica
  • doc. dr. Anastazija Gselman, članica
  • viš. pred. mag. Janez Valdhuber
  • Katja Težak, lekt.
  • Nina Tojnko, članica študentka (do 31. 1. 2021)
  • Petra Marko, članica študentka (do 31. 1. 2021)

 

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand