Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Senat Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM je strokovni organ, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci. Število članov Senata se določi s splošnim aktom iz 312. člena Statuta UM.

Člane Senata, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, voli  Akademski zbor Fakultete za Senat Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM je strokovni organ, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci. Število članov Senata se določi s splošnim aktom iz 312. člena Statuta UM.

Člane Senata, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, voli  Akademski zbor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline in strokovna  in študijska področja.

V Senat se izvolijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.

Člane Senata, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet članice.

Dekan je član Senata po svojem položaju.

Mandatna doba članov Senata iz vrst visokošolskih učiteljev traja štiri leta, iz vrst študentov pa eno leto. Ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno izvoljena v Senat.

Senat Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede obravnava in sklepa o vprašanjih iz njegove pristojnosti. Seje Senata vodi dekan, ki tudi skrbi za izvrševanje sprejetih sklepov.

Sestava Senata FKBV:

 • red. prof. dr. Branko KRAMBERGER, dekan,
 • red. prof. dr. Črtomir ROZMAN, član
 • izr. prof. dr. Miran LAKOTA, član
 • izr. dr. Tomaž LANGERHOLC, član
 • doc. dr. Marjan JANŽEKOVIČ, član
 • izr. dr. Andrej ŠUŠEK, član
 • red. prof. dr. Tatjana UNUK, članica 
 • izr. prof. dr. Metka ŠIŠKO, članica
 • mag. Andrej VOGRIN, član
 • Nina Tojnko, članica študentka,
 • Klementina JELEN, članica študentka,
 • Andreja GROBIŠA, članica študentka.

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand