Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Kazalo člankov


Komisija za ocenjevanje kakovosti obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge Senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v Statutu univerze, pa lahko tudi samostojno odloča.

Komisijo za ocenjevanje kakovosti je imenoval Senat fakultete iz vrst zaposlenih ter Študentski svet iz vrst študentov. Mandatna doba članov komisije traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisije so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.

Sestava Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKBV

  • doc. dr. Jernej Prišenk, predsednik komisije za kakovost
  • red. prof. dr. Anton Ivančič
  • izr. prof. dr. Maja Prevolnik Povše
  • izr. prof. dr. Janja Kristl
  • Urška Lisec, mag.
  • Jožica Črešnik,
  • Peter Kramer, član (6.6.2020 - 4.9.2023) 
  • Jernej Podlesnik, član študent (do 31. 1. 2021)
  • Eva Višnar, članica študentka (do 31. 1. 2021).

Člani Komisije za kakovost iz vrst zaposlenih so imenovani za obdobje 4 let, od 5. 9. 2019 do 4. 9. 2023. 


 Komisija za kakovost 2020:


 Komisija za kakovost 2019:

 


Komisija za kakovost 2018:


Komisija za kakovost 2017:


Komisija za kakovost 2016:

 


Komisija za kakovost 2015:


Komisija za kakovost 2014:


Komisija za kakovost 2013:


Komisija za kakovost 2012:


Komisija za kakovost 2011:


Komisija za kakovost 2010:


Komisija za kakovost 2009:


Komisija za kakovost - Drugi dokumenti

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand