Obiskovalci portala
Prisotni 23 gostov .
Kontakt
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO
IN BIOSISTEMSKE VEDE
Pivola 10, 2311 Hoce

telefon (02) 320 90 00
pismo fkbv@uni-mb.si
fax (02) 616 11 58

Referat: (02) 320 90 19
referat.fkbv@uni-mb.si

Kje smokompas

dav.št. - SI71674705
mat.št. - 5089638
Znanje in tradicija
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Bolonjski študijski programi
I. stopnja
študij po končani srednji ali višji strokovni šoli
II. stopnja
strokovni magisterij
III. stopnja
doktorski študij
Prva stran
Glede na veliko količino vprašanj na temo oddaje prošnje za ponavljanje, vas opozarjamo, da je NE GLEDE NA KOLIČINO DOSEŽENIH ECTS TOČK POTREBNO ODDATI PROŠNJO ZA PONAVLJANJE!
Razlika je le v tem, da  študenti, ki nimajo dovolj opravljenih ECTS točk potrebnih za ponavljanje potrebujejo opravičljive razloge za ponavljanje. Študenti, ki imajo dovolj ECTS točk pa oddajo prošnjo brez opravičljivih razlogov!

Podaljšan rok za oddajo prošenj na Komisijo za študijske zadeve se izteče danes, 18.9.2014 ob 12. uri!

 
17. 9. 2014 se pričenja drugi prijavni rok na Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015.

Kandidati se v drugem prijavnem roku lahko prijavijo v študijske programe 2. in 3. stopnje, ki jih ponujajo članice Univerze v Mariboru. Podrobnejši podatki o študijskih programih druge stopnje so dosegljivi na: http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx, za tretjo stopnjo pa nahttp://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/3--stopnja.aspx

V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem prijavnem roku, kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij, ter kandidati, ki so se v prvem prijavnem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal.

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru, ki bodo v tem prijavnem roku ponovno razpisani, oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: eVŠ​.

V drugem prijavnem roku se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem prijavnem roku. Vsak kandidat lahko v drugem prijavnem roku na Univerzi v Mariboru odda največ 1 prijavopri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo.

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Če se kandidat na razpis prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 21. septembra 2014.

Če se kandidat elektronsko prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti do roka na naslov članice, ki razpisuje študijski program. Kot pravočasno oddana se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena z istim besedilom, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana, osebno dostavljena ali priporočeno poslana na članico do 21. septembra 2014.

2. PRIJAVNI ROK bo odprt: od 17. septembra do najkasneje 21. septembra 2014.
Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru pošljejo največ eno prijavo.
Po 21. septembru 2014 sprememba in brisanje prijave ni več mogoče.
Članice morajo študente, sprejete v drugem prijavnem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka članica določi interno, študenti pa morajo biti vpisani najkasneje do 30. septembra 2014.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN PROSTA VPISNA MESTA, PONUJENA V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU, SO DOSEGLJIVA NA NASLEDNJI POVEZAVI: prosta vpisna mesta.

 
OBVEŠČAMO VAS, DA JE PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO PROŠENJ ZA NAPREDOVANJE, PONAVLJANJE LETNIKA IN PODALJŠANJE ABSOLVENTSKEGA LETA NA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE DO ČETRTKA 18. 9. 2014 DO 12. URE V REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE!
PROŠNJE MORAJO BITI ODDANE SKLADNO Z NAVODILI (PROŠNJA MORA BITI UTEMELJENA, IMETI OPRAVIČLJIVE RAZLOGE, KI SO NAVEDENI V MERILIH ZA PRESOJO PROŠENJ ŠTUDENTOV IN NA PRILOŽENEM OBRAZCU!)
-
NAVODILA ZA ODDAJO PROŠENJ ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE
- MERILA ZA PRESOJO PROŠENJ ŠTUDENTOV
-
PROŠNJA ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE - OBRAZEC
 

- NAVODILA ZA VPISE V VIŠJI LETNIK, PONAVLJANJE LETNIKA IN VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

-
NAVODILA ZA ODDAJO PROŠENJ ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE
-
MERILA ZA PRESOJO PROŠENJ ŠTUDENTOV
-
PROŠNJA ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE - OBRAZEC

- Spremembe trajanja statusa študenta (pomembno pri podaljšanjih ter vpisih v absolventski staž)

- POGOJI ZA NAPREDOVANJE

DODATNI NAPOTKI OB VPISU:
Ob oddaji gradiva za vpis je potrebno oddati tudi izbirne predmete, ki jih želite v svoji obvezi.
V nadaljevanju so predmetniki, kjer je potrebno oddati izbiro:
(natisnite in označite predmete, ki jih želite)
Predmetnik Kmetijstvo 3. letnik
Predmetnik Agronomija - okr. rastl., zel. in polj. 3. letnik
Predmetnik Biosistemsko inženirstvo 2. letnik
Predmetnik Ekološko kmetijstvo 2. letnik
Predmetnik Ekološko kmetijstvo 3. letnik
Predmetnik Management v agroživ. in razv. podeželja 2. letnik
Predmetnik Management v agroživ. in razv. podeželja 3. letnik
Predmetnik Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo 3. letnik
Predmetnik Živinoreja 3. letnik
Predmetnik Kmetijstvo II. 2. letnik
Predmetnik Varnost hrane v preh. verigi II. 2. letnik (napaka pri ECTS točkah izbirnih predmetov - vsi so vredni 5 ECTS točk)

OPOZORILO: OB VPISU UPOŠTEVAMO LE OCENE V ELEKTRONSKEM INDEKSU, KI GA LAHKO SPREMLJATE V AIPSu!!!
Preverite opravljene obveznosti v AIPSu ter v kolikor je potrebno, to čim prej uredite!

Povezava do ***POGOSTA VPRAŠANJA ŠTUDENTOV GLEDE VPISA***

 
Ostanite povezani s FKBV
Slovenian English French German Spanish
Spoznavni večer 2013
50 let FKBV
Sprejmem piškotke na tej strani.