Obiskovalci portala
Prisotni 26 gostov .
Kontakt
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO
IN BIOSISTEMSKE VEDE
Pivola 10, 2311 Hoce

telefon (02) 320 90 00
pismo fkbv@uni-mb.si
fax (02) 616 11 58

Referat: (02) 320 90 19
referat.fkbv@uni-mb.si

Kje smokompas

dav.št. - SI71674705
mat.št. - 5089638
Znanje in tradicija
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Bolonjski študijski programi
I. stopnja
študij po končani srednji ali višji strokovni šoli
II. stopnja
strokovni magisterij
III. stopnja
doktorski študij
Prva stran

- NAVODILA ZA VPISE V VIŠJI LETNIK, PONAVLJANJE LETNIKA IN VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

-
NAVODILA ZA ODDAJO PROŠENJ ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE
-
MERILA ZA PRESOJO PROŠENJ ŠTUDENTOV
-
PROŠNJA ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE - OBRAZEC

- Spremembe trajanja statusa študenta (pomembno pri podaljšanjih ter vpisih v absolventski staž)

- POGOJI ZA NAPREDOVANJE

DODATNI NAPOTKI OB VPISU:
Ob oddaji gradiva za vpis je potrebno oddati tudi izbirne predmete, ki jih želite v svoji obvezi.
V nadaljevanju so predmetniki, kjer je potrebno oddati izbiro:
(natisnite in označite predmete, ki jih želite)
Predmetnik Kmetijstvo 3. letnik
Predmetnik Agronomija - okr. rastl., zel. in polj. 3. letnik
Predmetnik Biosistemsko inženirstvo 2. letnik
Predmetnik Ekološko kmetijstvo 2. letnik
Predmetnik Ekološko kmetijstvo 3. letnik
Predmetnik Management v agroživ. in razv. podeželja 2. letnik
Predmetnik Management v agroživ. in razv. podeželja 3. letnik
Predmetnik Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo 2. letnik
Predmetnik Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo 3. letnik
Predmetnik Živinoreja 3. letnik
Predmetnik Kmetijstvo II. 2. letnik
Predmetnik Varnost hrane v preh. verigi II. 2. letnik

OPOZORILO: OB VPISU UPOŠTEVAMO LE OCENE V ELEKTRONSKEM INDEKSU, KI GA LAHKO SPREMLJATE V AIPSu!!!
Preverite opravljene obveznosti v AIPSu ter v kolikor je potrebno, to čim prej uredite!

 
STROŠKI ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI PO PRENEHANJU STATUSA ŠTUDENTA NA UM

Članek najdete na:
ŠSUM // Index novice // Stroški študijskih obveznosti po prenehanju statusa študenta na UM

Skladno s cenikom storitev Univerze v Mariboru se posameznikom po prenehanju statusa študenta na Univerzi v Mariboru opravljanje določenih manjkajočih študijskih obveznosti zaračuna.
Celoten cenik za tekoče in prihodnje študijsko leto je dostopen
TUKAJ. Cenik vsebuje potrjene tarife za vse postavke, ki se lahko študentu na Univerzi v Mariboru zaračunajo, pri čemer izpostavljamo predvsem tiste, ki se dotikajo posameznikov brez statusa študenta:
-    Od študijskega leta 2013/2014 dalje so osebe brez statusa študenta na UM dolžne poravnati pristope k posameznim izpitom.
Tarifa za opravljanje izpita v študijskem letu 2014/2015 je za osebe brez statusa 31,30 EUR.
-    Tarifa za komisijski izpit za osebe brez statusa študenta na UM znaša v študijskem letu 2014/2015 78,30 EUR.

S študijskim letom 2014/2015 oziroma s 1. 10. 2014 začne veljati tudi sklep Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz leta 2013, ki določa, da so osebe brez statusa študenta na UM dolžne poravnati prispevek za prijavo teme zaključnega dela, ki znaša 78,30 EUR. Kot je razvidno iz cenika gre torej za plačilo prijave teme zaključnega dela, ki ga bodo dolžne poravnati osebe brez statusa študenta na Univerzi v Mariboru, ki bodo temo zaključnega dela prijavljale po 1. 10. 2014. Tisti posamezniki brez statusa študenta na UM, ki bodo oziroma so temo zaključnega dela prijavili pred 1. 10. 2014, tega prispevka ne bodo dolžni poravnati, tudi v primeru, da bodo diplomsko delo zagovarjali po 1. 10. 2014 (ne gre za plačilo zagovora zaključnega dela, ampak za prispevek ob prijavi teme).

Za dodatne informacije se lahko obrnete na referat vaše fakultete, za pomoč pri  reševanju morebitnih težav pa na prodekana za študentska vprašanja vaše fakultete ali nam pišete na
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Opomba:
-   Navedene postavke za dokončanje študijskih obveznosti na Univerzi v Mariboru so dolžne poravnati osebe, ki nimajo statusa študenta na Univerzi v Mariboru; torej tudi tisti posamezniki, ki sicer imajo status študenta, vendar na kateri drugi instituciji.
-    Izjemoma lahko fakulteta posameznika oprosti plačila katere izmed postavk v ceniku; za podrobnejše informacije se lahko obrnete na referat fakultete.

 

ŠTUDENTE PONOVNO OPOZARJAMO, DA UPORABLJAJTE TER SPREMLJAJTE UNIVERZITETNI ELEKTRONSKI POŠTNI NASLOV, SAJ SE ZA KOMUNICIRANJE IN OBVEŠČANJE UPORABLJAJO LE ŠE TI NASLOVI
( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. = uporabniško ime za dostop do sistema AIPS)

Do svojega univerzitetnega maila lahko dostopate preko povezave: 
http://mail.student.um.si/.

Več informacij o vaših e-poštnih naslovih si lahko preberete
TUKAJ (UNIVERZITETNA E-POŠTA ZA VSE ŠTUDENTE TER DOSTOP DO BREZŽIČNEGA OMREŽJA)

 

Izšel je: RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015

ROKA ZA PRIJAVO:
1. prijavni rok: od 2. junija 2014 do najkasneje 25. avgusta 2014.
2. prijavni rok:
v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo članice razpisale, se lahko kandidati prijavijo v drugem prijavnem roku, in sicer od 17. septembra 2014 do najkasneje 21. septembra 2014.
Podatek o tem, katere izmed članic bodo študijske programe ponudile tudi v drugem prijavnem roku, bo 16. septembra 2014 objavljen na spletnih straneh Univerze v Mariboru.
Ista roka za prijavo veljata tudi za kandidate, ki se vpisujejo po merilih za prehode, za kandidate, ki se želijo prijaviti za vzporedni študij, ter za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.

INFORMATIVNI DNEVI na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru za 2. in 3. stopnjo, bodo v petek, 13. 6. 2014 ob 16.uri, v predavalnici Auditorium magnum (Pivola 10, Hoče).

VPISNI POGOJI IN DIFERENCIALNI IZPITI

Razpisno besedilo:
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM

PRIJAVA ZA VPIS
Prijava (eVŠ):
Prijava na razpis v podiplomske študijske programe 2014/15
Na razpis za vpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že diplomirali ali ne. Prijavljeni kandidati morajo članici do roka, ki ga določi, posredovati dokazilo o zaključeni predhodni izobrazbi. Diplomiranje ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidatom svetujemo, da oddajo prijavo za vpis, če pričakujejo, da bodo diplomirali pred rokom za vpis v posameznem prijavnem roku.
Prijava po rokih, določenih s tem razpisom, ni mogoča.

 

ROK ZA VPIS je do 30. septembra 2014.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE:
- http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/Podiplomski-%C5%A1tudij-v-%C5%A1tudijskem-letu-2014-15.aspx (informativni dnevi članic)
- http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/Razpis-za-vpis-v-podiplomske-%C5%A1tudijske-programe-UM-za-%C5%A1tudijsko-leto-2014-15.aspx (Razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2014/2015)
- http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx (opisi študijskih programov 2. stopnje),
- http://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/3--stopnja.aspx (opisi študijskih programov 3. stopnje),
- http://www.um.si/studij/splosno/Strani/FAQ.aspx (pogosto zastavljena vprašanja).
Za tehnično pomoč je kandidatom na voljo kontaktna služba eVŠ, za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis pa se kandidati lahko obrnejo na

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali na pristojne referate članic Univerze v Mariboru. 

 

 
Ostanite povezani s FKBV
Slovenian English French German Spanish
Spoznavni večer 2013
50 let FKBV
Sprejmem piškotke na tej strani.